Guvernul României

 
Hotărâre nr. 1288/2012

din 18/12/2012
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 894 din 28/12/2012

Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară


 

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. art. XII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 16/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 132/2012, şi al art. 3 alin. (7) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 5 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

   Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
   Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 386 din 5 mai 2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 174/2010 pentru aprobarea organigramei şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 574 din 12 august 2010.

   

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
   

Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Ion Moraru
p. Directorul general al Agenţiei Naţionale
de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,
Vasile-Marcel Grigore
Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,
Mariana Câmpeanu
Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,
Florin Georgescu
    Bucureşti, 18 decembrie 2012.
    Nr. 1.288.

   
ANEXĂ
 

   
REGULAMENT

de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară