Print this page

Metode de clasificare a imaginilor digitale de teledetecţie cu ajutorul softului ERDAS IMAGINE, modulul IMAGINE Objective – Generarea construcţiilor

(0 votes)
Seria de proiecte intitulate generic “Metode de clasificare a imaginilor digitale de teledetecţie cu ajutorul softului ERDAS IMAGINE, modulul IMAGINE Objective – Generarea construcţiilor” cuprinde mai multe aplicaţii practice (proiecte) realizate pe imagini ortofoto din LAKI II, cu ajutorul softului IMAGINE Objective, cu scopul de a contribui la identificarea, implementarea şi modernizarea unor noi fluxuri tehnologice la nivelul C.N.C. Proiectele folosesc atȃt noţiuni de fotogrammetrie, cȃt şi de teledetecţie, probabilităţi, statistică şi prelucrare cartografică automată.
IMAGINE Objective furnizează un mediu de lucru pentru automatizarea procesului de extragere a obiectelor din imagini. Interfaƫa permite parcurgerea etapelor procesului, de la imaginea iniƫială la vectorul final, utilizând diverse funcƫii ale unor operatori şi clasificatori.
Schema procesului
Schema procesului de prelucrare ȋn ERDAS IMAGINE Objective
Datorită caracteristicilor specifice ale intravilanelor din Romȃnia, seria de proiecte a fost structurată pe tipuri de construcţii,reprezentȃnd cazuri reale ȋntȃlnite frecvent, respectiv construcţii distanţate ȋntre ele, construcţii lipite sau foarte apropiate, construcţii industriale şi blocuri. Pentru fiecare din aceste cazuri se vor realiza cȃte trei proiecte prin trei metode diferite identificate cu ajutorul softului IMAGINE Objective: metoda Threshold and Clump, metoda Segmentation şi metoda Region Grow.
Fiecare dintre cele trei metode presupune două etape generice:
• Etapa de teledetecţie ȋn cadrul căreia se realizează clasificarea şi gruparea pixelilor imagine după anumite criterii şi are ca rezultat imaginea raster a poligoanelor construcţiilor;
• Etapa de prelucrare cartografică “automată” ȋn care se obţine forma vectorială a poligoanelor construcţiilor, cȃt şi forma geometrică finală şi pot fi aplicate unele semne convenţionale (de exemplu monument, statuie).
Fiecare proiect include noţiuni teoretice folosite ȋn timpul lucrului, o aplicaţie practică, o propunere de flux de lucru cu descrierea fiecărei etape propuse şi prezentarea valorilor parametrilor utilizaţi, o analiză comparativă a rezultatelor, observaţii şi concluzii.
Analiza comparativă presupune:
• Compararea rezultatelor finale (poligoanele construcţiilor) cu un eşantion considerat corect, obţinut prin vectorizare manuală pe aceleaşi imagini;
• Compararea rezultatelor finale obţinute prin cele trei metode pentru acelaşi caz de construcţii.
Analiza comparativă a rezultatelor foloseşte elemente de statistică şi procedee GIS.
Pȃnă ȋn prezent au fost realizate aplicaţiile practice pentru şase proiecte (cazul construcţilori distanţate ȋntre ele şi cazul construcţiilor lipite sau foarte apropiate) şi au fost editate şi predate două.
Fiecare proiect este analizat şi avizat de către Comisia de avizare internă a proiectelor C.N.C.
Vertecsi sub 1 m detaliu
Vertecşi ai poligoanelor Imagine Objective cu eroare sub 1.0 m (detaliu)
 
Read 1216 times Last modified on Marți, 28 Iulie 2020 21:33

twitter

facebook

Login to post comments