Print this page

LAKI II (Land Administration Knowledge Improvement)

In cadrul Programului RO 03 „Monitorizarea mediului, planificare şi control integrat” finanţat din Mecanismul Financiar SEE 2009 – 2014, Proiectul “Informaţii geografice pentru mediu, schimbări climatice şi integrare UE” LAKI II (Land Administration Knowlidge Improvement)
Zona

Metode folosite: Zbor fotogrammetric si scanare LIDAR
Rezultatele care se obtin in urma proiectului:
- imagini ortofoto pentru 50.000kmp
- realizare de harta actualizata
- model digital al terenului (DTM) pentru
·         10.000kmp - densitatea punctelor LIDAR 4 pct/mp
·         40.000kmp - densitatea punctelor LIDAR 1 pct/mp
- baza de date nationala pentru denumiri geografice (3000 toponimice)
- echipamente de stocare (410TB)
 
- capacitate de productie prin transfer de cunostiinte si training in vederea realizarii unei autoritati cartografice moderne

twitter

facebook