TopRo5

Wednesday, 10 September 2014 00:00

TopRo5

TopRo5 - Planul Topografic de Referinţă al României în format digital, corespunzător scării 1:5.000
 

  •   produs digital, ce conţine informaţii grafice şi textuale, organizate într-o bază de date spaţialǎ
  •   suport unic cartografic de integrare a datelor geospaţiale pentru realizarea Infrastructurii Naţionale de Informaţii Spaţiale - INIS
  •   suport pentru realizarea sistemului unic de gestionare a informaţiilor cartografice pentru implementarea Directivei INSPIRE - 2007/2/EC și aplicarea acesteia în România, în conformitate cu prevederile OG. 4/ 2010 aprobată cu Legea 190/2010 cu modificările şi completările ulterioare
  •   suport decizional pentru managementul activităţilor din domeniul administraţiei publice centrale şi locale
Potenţiali utilizatori ai TopRo5
 
Principalele teme conţinute în baza de date:
Administrativ
- limitele judeţelor, limitele unităţilor administrativ teritoriale şi limitele intravilanelor componente ale unităţilor administrativ teritoriale
Hidrografie
- ape curgătoare şi stǎtǎtoare, baraje
Transporturi
- drumuri, reṭeaua feroviarǎ şi staṭiile de cale feratǎ, porturi şi aeroporturi,
- numere administrative în cele 320 de localitǎṭi de tip urban
Construcţii
- clǎdirile din cele 320 de localitǎṭi de tip urban
Puncte de interes
- staṭiuni turistice, puncte de trecere a frontierei - rutiere şi feroviare,
- puncte de interes pentru cele 320 de localitǎṭi de tip urban
Puncte geodezice
- reṭeaua naṭionalǎ GPS,
- puncte de triangulație de ordinul I-IV,
- puncte de nivelment de ordinul I-IV
Denumiri geografice
- toponimice
Acoperirea terenului
- ansamblul tuturor categoriilor de folosinţă a terenului
Trapeze Gauss
- la scǎrile 1:2.000, 1:5.000, 1:10.000, 1:25.000, 1:50.000, 1:100.000, 1:500.000, 1:1.000.000 şi nomenclatura acestora specificǎ fiecǎrei scǎri
Elevaṭie
- puncte cotate, curbe de nivel
Date statistice extrase din TopRo5
Suprafaţa totală a României: 238.396,5 Km2
Număr locuitori: 20.121.641 (conform Recensământului populaţiei şi locuinţelor din anul 2011)
Număr judeţe: 42
Număr UAT-uri: 3181
Număr intravilane: 13.729 din care:
tip urban - 320 municipii şi oraşe
- 930 localităţi componente
tip rural: 12.479 localităţi
Drumuri clasificate (A, DN, DJ, DC): 82.000 km
Cǎi ferate: 12.000 km
Toponimice: 91.000
Puncte geodezice
din Reṭeaua naṭionalǎ GPS: 1.697
de triangulaṭie ordin I - IV: 12.541
de nivelment ordin I - IV: 17.092

 
Published in Portofoliu

Căutare

Contact

  • Bd.Expozitiei, nr.1A, Sector 1, Bucuresti
  • +40 21 224 16 21
  • +40 21 224 39 67 (ROMPOS)
  • cnc@ancpi.ro
  • Vezi harta