Print this page

RPL - Recensǎmântul populaṭiei şi locuinṭelor din anul 2011

Scopul proiectului:
Realizarea bazei de date geospaṭialǎ cu delimitarea unitǎṭilor de recensǎmânt necesare pre-recensǎmântului
.
 

twitter

facebook