CENTRUL NAȚIONAL DE CARTOGRAFIE

Atributii

Atributii

(1 Vot)

Art. 8. - (1) Centrul Naţional, în realizarea obiectului său de activitate, îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
   a) asigură modernizarea reţelelor geodezice şi de nivelment la nivel naţional, precum şi participarea cu date în vederea asigurării mentenanţei sistemului naţional de staţii permanente GNSS;
   b) execută lucrări geodezice şi topografice pentru realizarea reţelelor de sprijin, îndesire şi ridicare la nivel naţional.
   c) realizează şi actualizează harta oficială a României în format analogic şi digital, precum şi modelul digital al terenului, inclusiv cu utilizarea datelor furnizate gratuit de alte instituţii şi autorităţi abilitate, după caz;
   d) participă cu date şi informaţii la realizarea şi mentenanţa infrastructurii de date spaţiale la nivel naţional pentru transpunerea Directivei INSPIRE în România;
   e) prelucrează înregistrări fotogrammetrice şi de teledetecţie;
   f) participă la realizarea şi administrarea bazei de date geodezice şi cartografice naţionale, împreună cu oficiile teritoriale;
   g) realizează produse derivate din datele existente în bazele de date proprii şi în cele existente în arhiva Agenţiei Naţionale si a oficiilor teritoriale.
   h) participă la recuperarea datelor obţinute din recepţia lucrărilor tehnice de specialitate şi integrarea lor în baza de date geodezică şi cartografică naţională;
   i) participă la realizarea şi actualizarea metodologiilor, specificaţiilor tehnice, normelor, standardelor tehnologice, a modelelor şi structurilor de date geodezice şi cartografice;
   j) asigură suportul tehnic şi participarea la derularea şi recepţia lucrărilor de specialitate realizate în cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciară;
   k) organizează cercetarea şi dezvoltarea în domeniile specifice de activitate;
   l) creează şi dezvoltă sisteme şi tehnologii de specialitate pe baza datelor existente;
   m) verifică lucrările de specialitate conform Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, la solicitarea Agenţiei Naţionale;
   n) asigură tipărirea suportului analogic şi digital pentru realizarea campaniei de informare şi conştientizare publică a cetăţenilor;
   o) participă la implementarea proiectelor interne şi internaţionale în care este implicată Agenţia Naţională;
   p) realizarea lucrărilor de specialitate din domeniul de activitate, contra cost pe baza Normelor de timp aprobate de Agenţie.
   (2) Pe lângă atribuţiile prevăzute la alin. (1) Centrul Naţional îndeplineşte şi alte atribuţii specifice din domeniul de activitate, stabilite de Agenţie.
   Art. 9. - (1) Centrul Naţional îşi desfăşoară activitatea pe baza strategiei aprobate de conducerea Agenţiei, rezultată din strategia acesteia.
   (2) Strategia se defalcă în proiecte şi obiective la care, pe lângă acţiunile stabilite prin acestea, se adaugă activităţile curente care intervin în procesul de execuţie. Controlul îndeplinirii proiectelor şi obiectivelor se exercită de către directorul şi directorul adjunct al Centrului Naţional şi de către şefii de servicii.
   (3) La sfârşitul anului sau ori de câte ori se impune, se întocmeşte şi se prezintă Agenţiei situaţia îndeplinirii proiectelor şi obiectivelor, realizate sau în curs de realizare.

Citit 6887 ori Ultima modificare Miercuri, 27 Iulie 2016 14:20

Căutare

Contact