proiectarea, executarea, modernizarea şi menţinerea în stare de utilizare a reţelelor geodezice naţionale Afla mai multe intretinerea retelelor geodezice nationale

GEODEZIE SI CERCETARE DEZVOLTARE

furnizarea permanentă de date cartografice în vederea asigurării infrastructurii de date geo-spaţiale din cadrul Directivei INSPIRE Afla mai multe realizarea şi întreţinerea hărţilor oficiale ale României

CARTOGRAFIE

exploatarea imaginilor fotoaeriene, utilizând sisteme fotogrammetrice Afla mai multe produse fotogrammetrice derivate

FOTOGRAMMETRIE

Cine suntem?

Centrul Naţional de Cartografie (CNC) este o instituţie publica cu personalitate juridică în subordinea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI).

CNC a fost înființat în conformitate cu prevederile legii 133/2012, prin preluarea integrală a patrimoniului și personalului Centrului Național de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie și Teledetecție (conform articolului 1, punctul 7, paragraful 4 - vezi capitolul Legislatie).

 

RETELE GEODEZICE

proiectarea, execuţia şi întreţinerea reţelelor geodezice naţionale

HARTI OFICIALE

realizarea şi întreţinerea hărţilor oficiale ale României în format analogic şi digital şi a modelului digital al terenului, pe baza datelor proprii si a celor realizate de alte instituţii abilitate şi de persoanele juridice ale căror produse sunt recepţionate

REGLEMENTARI

participarea la realizarea reglementărilor şi specificaţiilor tehnice elaborate de Agenţie, în domeniul specific de activitate

SUPORT TEHNIC

asigurarea suportului tehnic pentru actualizarea şi administrarea registrului electronic naţional al nomenclaturilor stradale

PRODUSE CARTOGRAFICE

editarea de produse cartografice la diferite scări, derivate din baza de date cartografice naţionale

FOTOGRAMMETRIE

obţinerea prin metode fotogrammetrice a produselor cartografice de orice tip

BAZA DE DATE CARTOGRAFICE

realizarea şi întreţinerea bazei de date cartografice naţionale

INSPIRE

furnizarea permanentă de date geodezice şi cartografice în vederea asigurării infrastructurii de date geo-spaţiale din cadrul Directivei INSPIRE

CERCETARE

asigurarea cercetării în domeniile de activitate ale geodeziei, fotogrammetriei și cartografiei

Căutare

Contact